Ubezpieczenia grupowe


Zapewnij poczucie bezpieczeństwa swoim pracownikom ochronę na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, wypadków, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy oraz innych zdarzeń. Pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń, m.in. w razie zgonu bliższego członka rodziny (małżonka, rodziców czy teściów), jak również z okazji narodzin dziecka.

Korzyści dla pracodawcy:

  • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy.
    Pracodawca, który dba o pracowników łatwiej pozyska i zatrzyma wartościowy personel.
  • Mniejsza rotacja pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia.
    Pracownicy chętniej pracują w firmie, która oferuje im dodatkowe korzyści.
  • Pracodawca może wliczyć płacone przez siebie składki w koszt uzyskania przychodu
  • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.
    Przy spełnieniu pewnych prostych warunków pracodawca unika konieczności wypłacenia świadczenia, które wypłaca rodzinie pracownika w razie jego śmierci. Oznacza to, że może on uniknąć zawiązywania rezerw na odprawy.  

Samodzielnie kupowane przez pracownika ubezpieczenie będzie przynajmniej trzykrotnie droższe od składki, jaką można wynegocjować w ramach polisy grupowej. Ponadto oferty przedstawiane pracodawcy mają też o wiele szerszy zakres. W szczególności dotyczy to polis na życie. Bardzo często klienci indywidualni nie są w stanie uzyskać warunków nawet zbliżonych do poziomu ochrony zapewnianej przez rozwiązania grupowe.