Polisy emerytalne

"Pieniędzy można nie mieć w młodości. Ale nie na starość" – Tennessee Williams.

Ten ponadczasowy cytat jest jak najbardziej trafiony. Ubezpieczenie na życie można przekształcić w polisę emerytalną. 

  • Gwarantowana wypłata na koniec umowy
    Z naszym ubezpieczeniem oszczędzasz na dowolny cel. Na koniec umowy wypłacimy Ci kwotę zagwarantowaną w polisie. Wysokość wypłaty nie zależy od sytuacji na rynkach finansowych – np. na giełdzie. Dzięki temu nie ryzykujesz utraty oszczędności. Wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia może się zwiększyć dzięki zyskom, które wypracujemy. Ochronę możesz poszerzyć o dodatkowe umowy, np. na wypadek leczenia szpitalnego, śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym oraz ubezpieczenia na życie z miesięczną wypłatą świadczenia.
     
  • Zabezpieczenie finansowe dla bliskich.
    To Ty decydujesz, na jaką kwotę się ubezpieczasz (wybierasz tzw. sumę ubezpieczenia). Jest to kwota, którą wypłacimy Ci na koniec umowy, a w razie Twojej śmierci przekażemy ją wskazanym przez Ciebie osobom. Twoi bliscy nie zapłacą podatku od spadków i darowizn oraz unikną uciążliwego postępowania spadkowego. 


Ubezpieczenie oferujemy osobom w wieku od 13 do 65 lat.

To Ty decydujesz, jak długo będzie trwała Twoja umowa. Najkrótszy okres to 10 lat, najdłuższy – nawet 30 lat. Umowa kończy się najpóźniej w roku, w którym ukończysz 75 lat.